Stopy referencyjne

W związku ze zmianą metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, ogłoszonej w Komunikacie KE, od dnia 1 lipca 2008 r. KE nie publikuje już stopy referencyjnej tylko tzw. stopę bazową, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Stopę referencyjną, w zależności od zastosowania, ustala się poprzez dodanie do podanej stopy bazowej odpowiedniej marży określonej w Komunikacie KE. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych.

Wysokość stopy bazowej wynosi: od 01.07.2013r. 3,18%


Instytucje finansujące

  1. Główny partnerLogo PKO BP S.A.

 

Lista Banków oraz Pozabankowych Instytucji Finansowych współpracujących z ZRFPK Sp. z o.o. (dane teleadresowe oraz strony www) w zakładce Instytucje Finansujące

Pozostali partnerzy

  1. Wszystkie instytucje finansujące

Liczba wspartych przedsiębiorstw

Get Adobe Flash player (przybliżona wartość)


Kwota udzielonych poręczeń

Get Adobe Flash player (przybliżona wartość w PLN)

Language menu


go up